Y Ü K L E N İ Y O R


MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:

a) İçişleri Bakanlığınca kurulan www.muhtar.gov.tr adresinde yer alan Muhtar Bilgi Sistemince istenilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
b) Belediyemize elektronik ortamda gelen muhtar taleplerini sisteme kaydetmek,
c) Diğer yollarla Belediyemize ulaşan muhtar taleplerini sisteme kaydetmek,
ç) Elektronik ortamda ve şahsi olarak yapılan müracaatları 15 gün içerisinde cevaplamak,
d) Sistem üzerinden üç aylık dönemler sonunda rapor hazırlamak,
e) Hazırlanan raporlarda toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesine yer vermek,
f) Hazırlanan raporları ilgili başkan yardımcısının bilgisi dâhilinde sisteme işlemek,
g) İletilen taleplerin sonucunu ilgili muhtarın mail adresine elektronik posta ile bildirmek,
ğ) Muhtarlarla ilgili iş ve işlemlerde ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlayarak muhtarların taleplerinin yerine getirilmesini sağlamak,
h)Yılın belli zamanlarında muhtarlarla istişare toplantıları düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak,
ı)Başkanlık makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,