Y Ü K L E N İ Y O R6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

6325 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonunun sekreterya işleri, Kurum avukatımız Av. Ahmet Çağlar İSPİR tarafından yerine getirilmektedir.


Komisyon ve İrtibat Bilgileri;