Y Ü K L E N İ Y O RSöğüt ve yöresinde, mermer, kaolin, kil, pegmatit ve aplit madenleri bulunmakta ve işletilmektedir. Çıkarılan madenler Söğüt’te kurulan mermer ve seramik fabrikalarında işlenmektedir. Belli bir kısmı da yöre dışındaki fabrikalara gönderilmektedir

 1) Mermer Sanayi: Bölgenin jeolojik yapısından dolayı, geniş mermer yatakları mevcuttur. Söğüt Beyazı, Söğüt Grisi, Söğüt Beji adı ile tanınan renkli oniks blok mermerler çeşitli ocaklardan çıkarılmaktadır. Çıkarılan mermerler Söğüt merkezinde bulunan fabrikalarda işlenmektedir. İşlenen mermerler yapı malzemesi olarak kullanıldığından, inşaat sektörünün durumuna göre iş yoğunluğu oluşturmaktadır.

 2) Toprak Sanayi: Söğüt topraklarında oldukça zengin kaolin, pegmatit, aplit, kil yatakları mevcuttur. Tahminen 20 milyon ton kil, 5 milyon ton aplit, pegmatit rezervi bulunmaktadır. Yapılacak araştırmalarla bu rezervlerin artması tahmin edilmektedir. Madenlerde demir oranının düşük olması sebebi ile porselen seramik sanayisine çok uygundur. Çok sayıda maden ocağı bulunmaktadır. Daha çok bu madenlere dayalı çalışan bölgedeki toprak sanayi, ekonomik hayatın can damarı durumundadır.

Söğüt ilçesinde bulunan sanayi kuruluşları şunlardır.

SÖRMAŞ REFRAKTER MALZ. A.Ş.
SÖRMER SÖĞÜT MERMER SAN. T.C. A.Ş.
SÖRHAZ A.Ş.
SÖĞÜTSEN SERAMİK A.Ş.
TAMSA SERAMİK SAN. T.C. A.Ş.
GÖKYAR MERMER SAN. LTD. ŞTİ.
ÇİFT YILDIZ MERMER SAN. A.Ş.
ANATOLİA SERAMİK SAN. A.Ş.
TERMAL SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
KABELOĞLU MERMER
TUNÇ MERMER SANAYİ A.Ş.
İSTANBULLULAR ORM. ÜRÜN. 
AMB. SAN. TİCARET LTD. ŞTİ.

3) Hammadde ve Ürünlerin Pazarlanması-Nakliyecilik:Söğüt ve civarında çıkarılan madenler Söğüt’te bulunan fabrikalar tarafından kullanıldığı gibi dışarıdaki fabrikalara da satılmaktadır. Bu maden işletmesine önemli girdi sağlamaktadır. Fabrikalarda üretilen fayanslar, yer karoları ve mermerler yurt içine ve yurt dışına satılarak ekonomiye büyük katkı sağlamaktadırlar. Maden taşımacılık, fabrika mamullerinin taşımacılığı nakliye sektörünü de canlandırmaktadır. Ayrıca yörede mevsimine göre yetiştirilen sebze ve meyvelerde pazarlanmaktadır. Sebze ve meyve taşımacılığın da nakliyeciliğin önemli bir alanıdır. Sakarya Nehri’nden çıkarılan kum ve çakılın pazarlanması nakliyeciliğin önemli bir iş koludur. Nakliyeciler çeşitli kooperatifler altında birleşerek çalışmalarını sürdürmektedir.

4) El Sanatları ve Atölyeler: Söğüt’ te el sanatları ve atölyeleri tarım ve sanayi ekonomisine dayalı olarak gelişmiştir. Son yıllarda seramik ve mermer sanayisinin kurulmasıyla bu alanlarda faaliyet gösteren atölyeler kurulmuştur. Günün ekonomik şartlarına göre varlıklarını ve çalışmalarını devam ettirmektedirler. Tarım sanayisinin makineleşmesi sebebiyle semercilik ve dokumacılık kaybolmak üzeredir. İpek işleme atölyeleri de ekonomik şartlar gereği eskisi gibi revaçta değildir. Pek çoğu şu an faaliyetini durdurmuştur.

5) Sebze ve Meyve Halleri: Sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yaygın olduğu bölgedeki köylerde sebze ve meyve halleri bulunmaktadır. Mevsimine göre muhtarlıklar büyük şehirlerden gelen kabzımallarla birlikte bu halleri işletmektedir. Sandıklanan meyve ve sebzeler yörede ve çevre illerde pazarlanmaktadır. Yaz döneminde domates ihracatı da yapılmaktadır. Sebze ve meyve halleri yörenin ticari ve ekonomik hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

TARIM

1) Seracılık: Kaymakamlık, 1997 yılından itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yay çatılı blok tipi seralar yaptırmıştır. Bu örnek çalışmalar bölgede hızla yayılmaktadır. Üreticiler bu çalışmalar sayesinde ürünlerinin kalitesini ve kapasitesini artırmışlardır. Ekonomik hayata canlılık kazandırmışlardır. Sakarya Vadisi, mikro klima bir iklim özelliği taşıdığı için, seracılığa çok uygundur. Bu sebeple seracılık teşvik edilmekte ve hızla yayılmaktadır.

2) Bahçecilik: Bahçe ziraatı bölgede geniş alanları kaplamaktadır. Sulama ile bütün yıl ziraat yapmak mümkündür. Bölgede yaz döneminde özellikle Çaltı kasabası ve diğer köylerde domates, biber, patlıcan, taze fasulye, salatalık, kabak, bezelye, bamya, yeşil soğan, bakla, ıspanak, marul, maydanoz gibi sebzeler yetiştirilmektedir. Kıy aylarında lahana, pırasa, ıspanak, yeşil soğan, marul, maydanoz vb. yetiştirilir. Yetiştirilen ürünler Eskişehir, İstanbul illeri ile bölgede pazarlanır. Bölgede son zamanlarda seracılığın yaygınlaşması ile bahçe tarımı ayrı bir hız kazanmış, üretime katkı sağlamıştır.

3) Bağcılık ve Meyvecilik: Söğüt yöresinin en önemli özelliklerinden birisi de bağcılık ve meyveciliğidir. Küre, Yakacık, Borcak köylerinde, Beylerce, Razakı, İri Siyah, Çavuş, Yapıncak vb. üzüm çeşitleri yetiştirilerek yaş olarak yörede ve çevrede pazarlanmaktadır. Bölgenin iklim ve toprak yapısı bağcılık ve meyveciliğe uygundur. Bu sebeple, eski tarihlerden beri bağcılık ve meyvecilik yapılmaya devam edilmektedir. Ayva, elma, erik, ceviz, dut vb. meyveler de bölgede bulunmaktadır. Son yıllarda yörede daha çok kiraz meyvesi yetiştiriciliği öne çıkmış durumdadır. Dut ağacının yaprakları ipek böceği besini olarak kullanıldığından ayrı bir öneme sahiptir. Ne var ki son yıllarda bu tarım sektörü çeşitli sebeplerden dolayı önemini kaybetmiş durumdadır.

KÜRE BELDESİNDE KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ: Söğüt ilçesi Küre Beldesinde şu an itibariyle 1350 dekar kapama kiraz bahçesi ve toplam 6500 civarında baş alanlarıyla birlikte karışık dağınık ağaç şeklinde kiraz ağacı mevcuttur. Beldede kiraz bahçelerinde üretim materyali olarak genelde mahlep fidanı (kiraz ağacının yabanisi) kullanılmaktadır. Dikimi yapılan fidanlar ikinci yılında göz veya kalem aşılarıyla aşı yapılmak suretiyle bahçeler tesis edilmektedir. Kiraz yetiştiriciliği tamamen kıraç alanlarda yapılmaktadır.

Belde de en çok yetiştiriciliği yapılan kiraz çeşitleri inhisar adıyla anılan yöresel kiraz çeşidi, Kara kiraz, Kara Bodur, Van, 0900 Ziraat ve tozlayıcısı olan Lambert çeşitleridir. Beldede kiraz hasatı erkenci çeşitlerde Mayıs ayının ilk haftası başlamakta olup, geççi çeşitlerin hasatı temmuz ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir. Üretilen kiraz Beldeye gelen alıcılar vasıtasıyla pazarlanmakta olup özellikle 0900 Ziraat çeşidi kiraz ihracata uygun çeşit olup dış pazarlara satışı yapılmaktadır. 2006 yılında Beldede araç başına ortalama 25 Kg. kiraz üretimi gerçekleştirilmiş olup toplam üretim 750 ton civarındadır. Beldede kiraz yetiştiriciliğini kısıtlayan en önemli faktör ilkbahar geç donları olup son 10 yılda 6 yıl don zararı görülmüş olup üretimde ortalama % 20 civarında zarara sebep olmuştur.

4) Hayvancılık: Söğüt yöresinde hayvancılık ziraat faaliyetleri ile birlikte yapılan bir uğraşıdır. Kaymakamlık besi ve süt sığırcılığını teşvik ederek yöre hayvancılığına katkıda bulunmaktadır. Daha çok küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygın olduğu için, mera ıslah ve yem bitkileri yetiştirme ziraat inin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Birçok kimse de ekonomik getirisinden çok kendi ihtiyacını karşılamak düşüncesi ile arıcılık yapmakta, sığır ve kümes hayvanı beslemektedir. Bölge arıcılık yapmaya oldukça elverişli olmasına rağmen, arıcılık alanında çok az sayıda çalışma vardır.

 5) İpek Böcekçiliği: İpek böcekçiliği önceden yaygın olarak yapılmakta iken, bu gün sektörün içinde bulunduğu ekonomik durum, böcekçiliğin yavaşlamasına ve körleşmesine neden olmuştur. İpek böceği yetiştirmek, kozasından iplik çekmek eskiden yaygın bir iş kolu olmasına rağmen, bu gün daha çok ipek böceği yetiştirilmesi yapılmaktadır. Az da olsa iplik çekme işi sürdürülmektedir.