Y Ü K L E N İ Y O R


KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


Kayıt ve Resmi İşlemler

 • Müdürlüğün her türlü gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak ve zimmet karşılığı ilgili birimlere teslimi.
 • İşlemi biten evrakların ilgili dosyalara kaldırılarak Müdürlüğün arşivinde saklanması.
 • Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakları giden defterine kaydetmek ve zimmet defteriyle imza karşılığı teslim etmek.
 • Müdürlüğe gelen evrakları ilgililere havale edilmek üzere Müdür’e teslim etmek.
 • Başkanlık Makamına sunulan klasörlerin ve ilgili evrakların imza aşamasını takip ederek kayıt ve zimmetle teslim işlemlerinin yapılması.
 • Tüm kamu kurumlarından ve diğer birimlerden gelen evrak yazışmalarını yapmak.
 • Müdürün verdiği diğer görevlerin(yazışma, güncelleme, bilgi temini) yerine getirilmesi
 • Kurum içi ve kurum dışına ait yazıları  yazmak.
 • Stratejik plana uygun olarak yapılacak tüm ödeme konularında gerçekleştirme görevlisi olarak çalışmak.
 • Ödeme evraklarını zamanında düzenlemek, arşivlemek, takip etmek. 

Müdürlüğümüze Gelen Talepler

 • Yardım Talebi (Maddi Yardım, Sıcak Yemek, Ev Eşyası, Kıyafet vb.)                         
 • Kursiyer Olma Talebi: Belediyemiz bünyesinde farklı merkezlerde farklı branşlarda açılan kurslardan yararlanmak için TC Kimliği ile gelerek Kurs Kayıt Formu doldurulur.
 • Kurslarımızda Eğitmen Olma Talebi: Belediyemiz bünyesinde farklı branşlarda verilen kurslarda eğitmen olmak için dilekçe ile başvuru alınır.
 • Tesislerimizi Kullanma Talebi (Eğitim, seminer, gösteri, konser, halk eğitim kursları vb.)