Y Ü K L E N İ Y O R


Söğüt Belediyesi

TÜRK ATA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA DUYURU

Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih ve 45 sayılı kararı gereğince, İlçemiz mücavir alanı ve Dereboyu köyü sınırları içerisinde bulunan AND PLANCILIK tarafından TÜRK ATA ÜNİVERSİTESİ yapımı planlanan alanın 1/1000 uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı 30 gün süre ile 02/08/2023 tarihinden itibaren belediyemiz ilan panosunda ve Dereboyu köyü muhtarlığında askıya çıkmıştır.

https://disk.yandex.com/d/zPEay83DXmdGaQ