Y Ü K L E N İ Y O R


SUDA BOĞULMA OLAYLARI (GENELGE)


Valiliğimizin 13.06.2024 tarih ve 2024/2 sayılı “Nehir, Baraj Gölü, Regülatör, Sulama Kanalı ve
Sulama Göletlerinde Boğulma Olaylarının Önlenmesi Hakkında Karar”ı aşağıda yayınlanmıştır.