Y Ü K L E N İ Y O R


Kuyulu Mescit Şadırvan

KUYULU MESCİT ŞADIRVAN

Bilecik İli, Söğüt İlçesi Cumhuriyet Mh. 132 Ada 10 parselde uhdesi Belediye Başkanlığımıza ait olan, toplam 336 m2’lik taşınmaz üzerine; İlçemiz tarihi yapısı ve folkloruna uygun umumi tuvalet ve şadırvan yapılmıştır.