Y Ü K L E N İ Y O R


Söğüt Belediyesi Kamyon ve Tır Parkı

KAMYON VE TIR PARKI

İlçemiz, sınırlarında yer verdiği Kaplama Malzemeleri ve Demir-Çelik Sektörüne hammadde, mamul ve yarı mamul üreten sanayi kuruluşları ve çevre köylerinde faaliyette bulunan yaş meyve-sebze üreticileri ile ülke üretimine günde yaklaşık 8000 ton’luk girdi sağlamakta ve bu da İlçemizde nakliye araçlarına olan ihtiyacın artması sonucunu doğurmaktadır. Bu sebeple Başkanlığımız, Bilecik İli, Söğüt İlçesi Kayhan Mh. 42 Ada 38, 51 ve 67 parsellerde, toplam 49.369 m2’lik alanda ve çok uygun bir lokasyonda,  Söğüt’ümüze yakışır bir şekilde bu ilki gerçekleştirmiştir.

Proje tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.