Y Ü K L E N İ Y O R

KAYHAN MAHALLESİ – SANAYİ ARSASI

Ihale Duyurusu

KAYHAN MAHALLESİ – SANAYİ ARSASI

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait tapunun Kayhan Mah. 2 Ada 182 Parselinde bulunan İlçemiz İmar planında Ticaret (Sanayi) alanı niteliğindeki 15.772 m² taşınmazın (arazi) satılması amacıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık arttırma usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Taşınmazın muhammen satış bedeli KDV hariç 2.460.000,00 TL olup, geçici teminatı 73.800,00 TL’dır.

İhale 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye binasında, İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ait şartname mesai saatleri dâhilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir, ayrıca 300 TL bedel ile satın alınabilir.

İhaleye katılacakların, ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırmaları şarttır. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

İhale ile ilgili masraflar alıcıya aittir.

İlgililere duyurulur.

İhale Tarihi ve Saati11 Mayıs 2022, 14:00
İlgili Birim / MüdürlükYazı İşleri Müdürlüğü
İhale Durumu Sonuçlandı
Son Müracaat Tarihi11 Mayıs 2022, 14:00