Y Ü K L E N İ Y O R

HAMİDİYE PARKI VE SAAT KULESİ

Söğüt Belediyesi

HAMİDİYE PARKI VE SAAT KULESİ

Söğüt İlçemiz, kuruluşa ve kurtuluşa beşiklik etmiş, tarihi önemi büyük, istisna bir İlçedir. İlçemiz sınırlarında yer alan Dursun Fakıh Türbesi, Kuyulu Mescit, Çelebi Mehmet Camii, Hamidiye Camii ve İdadisi, Dar’ul Eytam, Ertuğrul Gazi Müzesi, Metristepe Anıtı’yla tarihi ve eşsiz doğasıyla ülkemiz kültürel değerlerine katkı sağlamaktadır. Son Osmanlı döneminin neo-klasik mimari tarzdaki yapılarının en güzel örneklerinden olan ve II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Hamidiye İdadisi ve Hamidiye Camii, İlçemizin tarihi ve turistik yapısına önemli katkı sağlamaktadır.

Bilecik İli, Söğüt İlçesi Kayhan Mh. 28 Ada 2 ve 4 parsellerde uhdesi Belediye Başkanlığımıza ait olan, toplam 3.121 m2’lik taşınmaz üzerine; yine II. Abdülhamit Han tarafından Trablusgarp’a yaptırılan Hamidiye Saat Kulesinin bir benzerini barındıran, kafeterya, sergi salonu ve park alanlarının yer aldığı, Proje tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.