Y Ü K L E N İ Y O R

KAFETERYA VE IZGARA SALONU

Ihale Duyurusu

KAFETERYA VE IZGARA SALONU

SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Belediye Başkanlığımıza ait tapunun Kayhan Mah. 28 Ada 2 Parselinde, İlçemiz Kayhan Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi, No:15 adresinde, bulunan işyerinin Kafeterya ve Izgara Salonu olarak işletilmesi amacıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık arttırma usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

İşyerlerinin muhammen kira bedeli aylık 10.000,00 TL olup, geçici teminatı 32.400,00 TL’dır.

İhale 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14.45’te Belediye binasında, İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Kiralama süresi 108 (yüzsekiz) aydır.

İhaleye ait şartname mesai saatleri dâhilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye katılacakların, ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırmaları şarttır. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

İhale ile ilgili masraflar alıcıya aittir.

İlgililere duyurulur.

İhale Tarihi ve Saati15 Haziran 2022, 14:45
İlgili Birim / MüdürlükYazı İşleri Müdürlüğü
İhale Durumu Sonuçlandı
Son Müracaat Tarihi15 Haziran 2022, 15:00