Y Ü K L E N İ Y O R


Söğüt Belediyesi

HANLI PAZAR

Bilecik İli, Söğüt İlçesi Kayhan Mh. 321 Ada 573 parselde uhdesi Belediye Başkanlığımıza ait olan, toplam 2.105 m2’lik taşınmaz üzerine Osmanlı han geleneği mimari ve alışılagelmişlikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen projeyle tarihi dokuyu yansıtan ve yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi olarak hizmet vermektedir. Osmanlı el sanatlarının satıldığı ürünler ve evlerde hazırlanan yiyecek ve yöresel ürünler bu handaki dükkanlarda satılmaktadır.

Proje tamamlanmış olup halkımızın hizmetine sunulmuştur.