Y Ü K L E N İ Y O R

GÖKTEPE CADDESİ – ÇOCUK OYUN EVİ

Ihale Duyurusu

GÖKTEPE CADDESİ – ÇOCUK OYUN EVİ

Belediye Başkanlığımıza ait tapunun 321 Ada 4 Parselinde, İlçemiz Türkmenbaşı Mahallesi, Göktepe Caddesi, No:3/1 adresinde, bulunan işyerinin Çocuk oyun evi olarak işletilmesi amacıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık arttırma usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

İşyerlerinin muhammen kira bedeli aylık 1.070,00 TL olup, geçici teminatı 1.155,60 TL’dır.

İhale 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.45’te Belediye binasında, İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Kiralama süresi otuzaltı (36) aydır.

İhaleye ait şartname mesai saatleri dâhilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye katılacakların, ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırmaları şarttır. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

İhale ile ilgili masraflar alıcıya aittir.

İlgililere duyurulur.

İhale Tarihi ve Saati11 Mayıs 2022, 14:45
İlgili Birim / MüdürlükYazı İşleri Müdürlüğü
İhale Durumu Sonuçlandı
Son Müracaat Tarihi11 Mayıs 2022, 14:45