Y Ü K L E N İ Y O R


VERGİ ÖDEMELERİ 1.TAKSİT

📌 Emlak Vergisi
📌 Çevre Temizlik Vergisi
📌 İlan ve Reklam Vergisi
✅ Verginizi belediyemiz veznelerinden ve E-belediye sistemimiz üzerinden ödeyebilirsiniz.
🗓 Son Gün 31 Mayıs 2023 Cuma