Y Ü K L E N İ Y O R

HALISAHALARDA SONA DOĞRU

HALISAHALARDA SONA DOĞRU

Yapımı devam eden, Cumhuriyet Mahallesi ve Oğuzkent Sitesindeki mahalle halısahalarında çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.