Y Ü K L E N İ Y O R

EVSEL KATI ATIK HAKKINDA

Söğüt Belediyesi

EVSEL KATI ATIK HAKKINDA

01.08.2023 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülen evsel katı atık tarifesi güncellenmesi konusu, tarafımızca ödemesi yapılan evsel katı atıkların toplanması, taşınması, depolanması, bertaraf edilmesine yansıtılan işçilik, akaryakıt ve bertaraf maliyetlerinin artması sonucudur. İşçilik, akaryakıt ve bertaraf giderlerinde görülen artışlar ile vergi oranlarında yapılan değişiklikler, mevcut tarifenin ödemeleri karşılayamamasına sebebiyet vermesinden dolayı fiyat güncellenmesi Belediye Meclisince karara bağlanmıştır.

Halkımıza önemle duyurulur.