Y Ü K L E N İ Y O R

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDAN ZİYARET

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDAN ZİYARET

On Birinci (2019-2023) Eylem Planı kapsamında planlı alanlarda kentsel gelişim ve dönüşümün sağlanması amacıyla yapılan Örnek İmar Uygulamaları Projesi İlçemizde tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Söğüt Belediyesince 100000m²’lik alanda yapılan ‘Örnek İmar Uygulamaları Projesi’ iki yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlanarak, kentsel tasarım projeleri de dikkate alınarak oluşan imar parsellerinin tescilleri sağlandı.

Bakanlığımız ile Söğüt Belediyesince, Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen uygulama ile bu bölgede taşınmazı bulunan, yaklaşık 2500 vatandaşımız imarlı parsellerine kavuşmuştur. Proje sonucunda; 670 adet imarlı arsa üretilmiş, bölgenin ihtiyacı olan kamusal ve sosyal alanlar ayrılmıştır. Ayrılan bu alanlar içerisinde 2 adet dini tesis alanı, 4 adet eğitim tesis alanı, sosyal ve kültürel tesis alanları, 2 adet kreş alanı, 1 adet resmi kurum alanı ve 20den fazla yeşil alan bulunmaktadır.

Konu ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mekânsal Planlama Daire başkanı Sayın İsmail İlhan ALTINOK ve Beraberindekiler Belediye Başkanımız Sayın İsmet SEVER’i ziyarette bulundu.